Nav visning søg

Navigation

Søg

Vandværket

 

Fra 1. oktober 2019 opkræves vandafledningsbidrag (kloakafgift) af Aalborg Forsyning. Eventuelle spørgsmål i den anledning bedes rettet til Aalborg Forsyning på tlf. 9931 9455. 

Ændringen betyder, at der ikke er medregnet vandafledningsbidrag (kloakafgift) i a’conto opkrævningen for oktober kvartal. 

Ændringen sker efter anmodning fra Aalborg Forsyning. Vandværket har ikke modtaget yderligere informationer om ændringen.