Nav visning søg

Navigation

Søg

Vandtryk

Vandværket udpumper vandet med 4 bar.

Er du en af dem, som har et for lavt vandtryk/flow i din bolig, har vi flere mulige løsninger på dit problem.

Alle oplever, at deres filter på blandingsbatteriet er tilstoppet og skal renses. Det er noget, som man selv kan gøre. Det er ikke urenheder i vandet, der er årsag til problemet. Det er derimod snavs/rust og kalk fra gamle stålrør, som har løsnet sig i forbindelse med, at der har været lukket for vandet. Man kan udskifte sit filter eller rense det. Hvis man nøjes med at rense filteret, er det en god idé også at afsyre det for kalk. 

En anden mulig årsag til lavt vandtryk kan være, at filteret ved vandmåleren er tilstoppet. I så fald må man have fat i VVS installatøren. Vandmåleren må du ikke selv demontere.

Tilstoppet jordledning

Vi ser også af og til gamle installationer, som er 40 år eller ældre, hvor jordledningen er lagt i stålrør. Sådan en ledning kan godt have en længde helt op til 30 meter eller mere. Disse gamle jordledninger er ofte meget tilstoppet med kalk, rust og okker.

Det kan her være nødvendigt, at få lavet en ny jordledning. En ny jordledning skal man selv få lavet. I dag har man mulighed for at skyde en ny ledning fra vejen og ind til bryggerset. Alle jordledninger bliver i dag lagt i plastik. Plastikrør har den fordel, at der hverken sætter sig rust eller kalk i rørene.