Logo

Nav visning søg

Navigation

Søg

Vandkvalitet

Vandets kvalitet undersøges af AnalyTech Miljølaboratorium A/S efter lovbestemte retningslinjer.

Vandets hårdhed er ifølge sidste måling 11,0. Det svarer til middelhårdt vand.

Seneste analyser:                             Klik her

Læsevejledning til analyseattest:    Klik her 

 

Rent drikkevand

Rent drikkevand – en selvfølge? I de seneste år er der flere steder i Danmark fundet rester af sprøjtegifte i det grundvand der pumpes op og anvendes til drikkevand. Disse fund har medført, at en række drikkevandsboringer og mindre vandværker rundt omkring i landet er blevet lukket. I Godthåb har vi endnu masser af rent og godt drikkevand, men vi har brug for din indsats for at bevare det gode vand – også i fremtiden.

 

Du bor ovenpå dit drikkevand……

Det grundvand, der pumpes op af vandværket og bliver til drikkevand ude i din vandhane, hentes fra vandførende lag i undergrunden. Hvis du undlader at bruge sprøjtemidler i haven, er du med til at sikre grundvandet mod nedsivning af giftstoffer. Der skal så lidt til – både til at forurene grundvandet og til at beskytte det mod forurening. En opgørelse over salget af sprøjtegifte viser, at haveejere bruger næsten de samme mængder ”kemi” pr. m2 som landmændene. Derfor – lad sprøjtemidlerne stå på hylden – helst der hvor de købes. Husk på, der ligger rent grundvand i jorden under dine fødder.

 

Dit bidrag!

Hvis vi skal bevare det gode og rene grundvand i fremtiden, skal vi alle give en hånd med. Opgaven er enkel.

 

Undlad at sprøjte mod ukrudt og skadedyr på din grund.

En giftfri have har mange fordele. Den er sundere for børn og voksne. Og man undgår at udrydde de dyr, planter og mikroorganismer, der er naturlige hjælpere i kampen mod ukrudt og skadedyr.

 

Drik vand fra hanen – det er verdens bedste!

Alt vand fra vores vandværk, gennemgår en løbende omhyggelig kontrol. Vi er derfor sikre på, at vores drikkevand er af høj kvalitet. Det gode vand fra hanen er en ”menneskeret”, som vi skal værne om.

 

VI HAR MASSER AF VAND – SÅ DRIK BARE LØS.

 

0,02 gram aktivt stof i et sprøjtemiddel er nok til at ødelægge hele forsyningen af drikkevand i Aalborg Kommune – der skal meget mindre til i Godthåb……

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Godthåb Vandværk