Logo

Nav visning søg

Navigation

Søg

Vandværket

Godthåb Vestre- og Søndre Vandværk afholdt stiftende generalforsamling torsdag den 10. oktober 2008, hvor det blev besluttet at sammenlægge de 2 vandværker pr. 1. januar 2009.

Forsyningsområdet er Godthåb by med undtagelse af den nordlige del af byen (fra og med Lunden), der forsynes fra Aalborg Forsyning.

                                        ************************************

Giftfri by - se følgende links:

Kompost

Snegle

Nyttedyr

Skadedyr

*************************

Ukrudtsbekæmpelse

Det er nemmest at fjerne ukrudtet efter regnvejr, når rødderne er løse. Du kan også bruge kogende vand direkte på planten, det svarer til at bruge en gasbrænder. Planten fordamper sig ihjel. 

Rodukrudt, som for eksempel skvalderkål og kvikgræs, er flerårigt og har dybdegående rødder med udløbere til alle sider. Det skal have særbehandling.
 
Du kan

  • grave det forsigtigt op, så rodstumper ikke deles, og planten dermed formeres.  
  • stresse det ihjel. Fjern alt overjordisk hver gang planten får to til fire nye blade. På et tidspunkt har planten brugt al sin næring i rødderne og dør.
  • fjerne blomster- og frøstande, så planterne ikke sår sig selv igen. Husk, at mælkebøttefrø kan modne efter, at planten er gravet op, så de skal ikke i komposten.
  • dække jorden med kraftig sort plast, så lyset ikke trænger ned og får planterne til at spire i overfladen. Ofte skal plastdækket ligge i mere end en sæson, så det skal kunne holde til sne og blæst.

Ukrudt i køkkenhave og staudebed

Bruger du ikke efterafgrøder, skal du kultivere eller rive dine bare jordstykker én gang om ugen.
 
Græsplænen

Klip ikke kortere end fem cm.. Efterså bare pletter om foråret. Efterlad græsafklip til regnormene. Giv ikke gødning senere end i august. Fjern mos med rive om foråret og luft plænen. Så hvidkløver i plænen, det forsyner græsset med kvælstof. Skær mælkebøtterødder over så dybt som muligt. Fjern derefter planterne.
 
Ukrudt på fliser eller grus

Brug ukrudtsdug som underlag for grus eller fliser Fej fliser med en stiv kost mindst én gang om ugen Rens regelmæssigt fugerne og fyld efter med fugesand en til to gange om året.
 
Grus

Riv arealet i tørre perioder Skær ukrudtet over lige under jordoverfladen med et skuffejern én gang om ugen. Bruger du gasbrænder, skal du kun blanchere ukrudtet i få sekunder. Du skal ikke brænde det.
 
Dæk bar jord med

Planterester og kompost uden ukrudtsfrø, hækafklip og visne blade  Flis mellem stauder, buske og træer. Halm mellem jordbær Bunddækkeplanter i staudebedet Efterafgrøder i køkkenhaven.