Logo

Nav visning søg

Navigation

Søg

Vandværket

Skattestyrelsen kræver nu, at andelshaverne i et interessentskab (I/S) skal registreres med cpr. nummer.

Det er vanskeligt at administrere. På anbefaling af Skattestyrelsen og Danske Vandværker er det derfor besluttet at ændre selskabsform fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).

For vandværket er der ingen praktisk forskel på, om det er et interessentskab eller et andelsselskab, men rent juridisk er der den forskel, at medlemmerne i et interessentskab hæfter direkte, medens medlemmerne i et andelsselskab hæfter subsidiært.                                                                                     

Direkte hæftelse betyder, at kreditor kan kræve sit tilgodehavende indfriet af hver enkelt interessent. Subsidiær hæftelse betyder, at kreditor skal søge sit tilgodehavende indfriet hos vandværket.

I et a.m.b.a. er der ingen hæftelse udover hvad forbrugerne har indskudt i selskabet.

Forslag til ændring af selskabsform fra I/S til a.m.b.a. blev forelagt på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2023 og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2023.